Vår filosofi

Språk er mer enn ord

For å kunne oversette må du kunne mer enn språk. De politiske, økonomiske og juridiske systemene er forskjellige fra land til land – dette må en oversetter ha gode kunnskaper om. Og først når oversetteren har inngående kjennskap til landenes kultur, samfunnsliv og humor, kan budskapet formidles på en fullgod måte.

Når du velger oversetter, velger du partner

Et samarbeid med en oversetter er en gjensidig prosess som krever tillit og nær kontakt. Jo større innsikt oversetteren får i din bedrift eller organisasjon, desto sikrere er du på at oversettelsen får den kvaliteten som skal til for å formidle budskapet. Tar du oversettelsesarbeidet på alvor, får du en samarbeidspartner i stedet for en anonym tekstleverandør.

Direkte kontakt

Det er alltid en fordel å kunne snakke direkte med oversetteren som gjør jobben. Detaljer forsvinner ikke underveis, og kvaliteten på oversettelsen blir bedre.