Velkommen til vår hjemmeside!

Allierte Autoriserte Translatører (AAT) er et nettverk av erfarne statsautoriserte translatører i engelsk, fransk, kinesisk, spansk, tysk og norsk. Hos oss har du direkte kontakt med translatøren og får dermed muligheten til å utvikle et nært, langsiktig og ansvarlig samarbeid. I tillegg vil våre lave administrasjonskostnader sikre deg gunstige priser.

 

Språk er makt!

Sørg alltid for at dine tekster er klare og presise – også dine oversettelser.

Et unøyaktig eller ubehjelpelig språk skaper usikkerhet hos mottakeren, mens et korrekt og flytende språk bidrar til å skape den tilliten som skal til for å fremme forståelse og kontakt. Språket er limet som skaper relasjoner med kunder, leverandører, offentlige myndigheter og allmennheten.

Vi er her for å hjelpe deg å bruke språket – engelsk, fransk, kinesisk, spansk, tysk og norsk – slik at du når målene du har satt deg. Dette er vi gode på!

 

Hva er en statsautorisert translatør?

En statsautorisert translatør har bestått den internasjonalt anerkjente translatøreksamenen ved Norges Handelshøyskole og fått tildelt en statlig bevilling og et stempel til å bekrefte riktigheten av oversettelser. Derfor bruker advokater, domstoler, store selskaper og statsforvaltningen i stor grad statsautoriserte translatører til sine oversettelser.

Statsautoriserte translatører har solide kunnskaper både i kildespråket og målspråket og må beherske språkene på en måte som ligger langt over gjennomsnittet.