Våre tjenester

Vi oversetter tekster innen blant annet juss, økonomi, finans, olje/gass, markedsføring, vitenskap, miljøvern og turisme. Her er eksempler på dokumenter vi oversetter:

Avtaler
Brosjyrer
Bruksanvisninger
Datablader
Dommer
Epikriser
EU-rettsakter
Finansrapporter
Firmaattester

Firmapresentasjoner
Fondsprospekter
Foredrag
Forretningsbrev
Forsikringsdokumenter
Forskningsrapporter
Hjemmesider
HMS-rapporter
Internaviser

Juridiske betenkninger 
Miljørapporter
Offshorerelatert stoff
Patenter
Regnskap
Reklametekster
Rettsanmodninger
Revisjonsrapporter
Shipping-dokumenter

Skatte- og avgiftsrapporter
Styrereferater
Tekniske beskrivelser
Tiltalebeslutninger
Turistinformasjon
Vitenskapelige artikler
Vitneforklaringer
Vitnemål
Årsrapporter


Vi utfører også korrektur og språkvask.

Be gjerne om et pristilbud!