Hvem er vi

AAT er en gruppe høyt utdannede og erfarne oversettere som har inngått et faglig samarbeid. I tillegg har vi alle tittelen statsautorisert translatør. Vi tilbyr tjenester av høy kvalitet innen språkene engelsk, fransk, kinesisk, spansk, tysk og norsk.


Gilla Krogh (MSTF)

 • Statsautorisert translatør norsk-tysk/tysk norsk (1993)
 • Tysk morsmål
 • Cand. mag. tysk, fransk og idrett fra Universitetet i Saarbrücken, Tyskland
 • Ni år medarbeider ved Tysklands ambassade i Oslo
 • Kursleder i tysk for næringslivet
 • Erfaring som translatør og tolk siden 1993
 • Spesialområder: juss, økonomi og markedsføring, finans, aksjemarked, attester og vitnemål, turisme, kunst og mote

E-post: gilla@aatranslator.no       Tlf.: 67 14 64 73 (Mob.:905 18 703)
 

Lise Bådsvik (MSTF)

 • Statsautorisert translatør engelsk-norsk/norsk-engelsk (1985)
 • Norsk morsmål
 • Fagoversetter i engelsk fra Universitetet i Agder (1982), inklusiv ett år ved University of California, Santa Barbara, USA
 • Høgskoleøkonom fra Universitetet i Stavanger (1988)
 • Aktiv som translatør siden 1982
 • Translatør, daglig leder og deleier i Bonafide Translatørbyrå AS siden 1988
 • Spesialområder: juss, økonomi, finans, olje og gass
 • Oversetter fra engelsk, svensk og dansk til norsk, og ved behov fra norsk til engelsk

E-post: lise@aatranslator.no       Tlf.: 51 89 10 10        Mob: 97 72 68 37


William Nuttall (MSTF)

 • Statsautorisert translatør engelsk-norsk/norsk-engelsk (1981)
 • Engelsk morsmål (britisk)
 • Sensor for translatøreksamen i engelsk
 • Sivilingeniør i anvendt kjemi fra Sheffield Polytechnic, England (1971)
 • Translatør, styreleder og deleier i Bonafide Translatørbyrå AS siden 1988
 • Spesialområder: teknologi, olje og gass, juss, økonomi
 • Oversetter fra norsk, svensk og dansk til engelsk

E-post: william@aatranslator.no          Tlf.: 51 89 10 10     Mob: 916 04 117


Wenche Landaas (MSTF)

 • Statsautorisert translatør fransk-norsk (2008)
 • Norsk morsmål
 • Fagoversetter (fransk) fra Universitetet i Agder (1978-81), inklusiv:
 • eksamen fra ettårig studium i statsvitenskap ved Institut d'Études Politiques (IEP), Paris (1980)
 • Franskstudier ved Alliance Française, Paris (1977-78)
 • Daglig leder og deleier i Apropos Translatørbyrå AS fra 1983 til 2005
 • Ansatt som oversetter hos Amesto translations fra 2006, selvstendig næringsdrivende fra 2010
 • Ble i 2009 godkjent av Utenriksdepartementet som oversetter og tekstrevisor av EØS-rettsakter
 • Spesialområder: juss, EØS-rettsakter, økonomi, teknisk, forretningsdokumenter, miljøvern, attester og allmenne tekster
 • Oversetter fra fransk, svensk, dansk og engelsk til norsk
 • Utfører språkvask og redaksjonelt arbeid

E-post: wenche@aatranslator.no           Tlf.: 934 16 032


Laurent Cornic (MSTF)

 • Statsautorisert translatør fra norsk til fransk (2007)
 • Styreleder i Statsautoriserte translatørers forening (STF)
 • Fransk morsmål
 • Siviløkonom
 • Har bodd over ti år i Norge
 • Verdifull erfaring som prosjektleder i byrå fra 2001 til 2007 og mer enn ti års erfaring som profesjonell oversetter
 • Oversetter fra norsk, engelsk, dansk og svensk til fransk

E-post: laurent@aatranslator.no       Tlf.: 92 45 71 82

 

María Luna de Torres (MSTF)

 • Statsautorisert translatør norsk-spansk (1999)
 • Spansk morsmål
 • Licenciada en Derecho (spansk jurist) (Granada, Spania, 1979)
 • Seksårig engasjement ved OMEPs internasjonale sekretariat i Oslo (1986-1992). OMEP er en frivillig internasjonal organisasjon som rapporterer til UNESCO
 • Tolv års fast ansettelse som translatør hos Apropos Translatørbyrå AS/Amesto Translations AS
 • Godkjent som leverandør til Utenriksdepartementet i 2009
 • Spesialområder: juss, utdanning, offentlig forvaltning og økonomi, alt av offentlige dokumenter
 • Oversetter fra norsk, engelsk, svensk, dansk og fransk til spansk
 • Holder språkkurs og utfører språkvask

E-post: luna@aatranslator.no             Tlf.: 90 59 41 39

 

Bjørn Egil Barstad

 • Statsautorisert translatør norsk-spansk / spansk-norsk (1985)
 • Norsk morsmål, oversetter til nynorsk om ønskelig
 • Cand.mag. spansk, nordisk og lingvistikk fra Universitetet i Bergen
 • Hjelpelærer ved UiB i spansk og lingvistikk
 • Arbeidet med de første norske versjonene av programvare som MS Word/Excel, Adobe PageMaker
 • Erfaring som translatør og tolk siden 1981, egen translatørvirksomhet fra 1987
 • Allsidig erfaring innen blant annet juss/rettsvesen, økonomi og finans, kontrakter, anbudsdokumenter, offentlige rapporter, medisin, attester og vitnemål

E-post: beb@aatranslator.no              Tlf.: 55 20 38 92       Mob.: 451 98 947

 

Kui Zhu

 • Statsautorisert translatør kinesisk-norsk / norsk-kinesisk (2004)
 • Statsautorisert tolk kinesisk-norsk (2000) med tolkeutdanning og påbygningsenhet i rettstolking fra HiO (2009)
 • Kinesisk (mandarin) morsmål
 • Rettsvitenskap 1. avdeling fra UiO (Oslo, 2008)
 • Ettårig Engelsk for næringsliv fra NHH (Bergen, 1997)
 • Cand.mag.: norsk for utenlandske studenter, engelsk, lingvistikk og psykologi fra UiB (Bergen, 1994)
 • Treårige studier fra engelsk bachelorprogram ved East China Normal University (Shanghai, Kina, frem til 1990)
 • Har virket som sensor for Translatøreksamen og Autorisasjonsprøve i tolking
 • Oversetter fra norsk og engelsk til kinesisk, og fra kinesisk til norsk
 • Spesialområder: juss, reiseliv, arbeidsliv, helse, energi og miljø, offentlige dokumenter

E-post: kui@aatranslator.no          Tlf. 97 53 43 85